Oikodomos Educatie verzorgtĀ 
Gemeenteopbouw onderwijs

“Overal in Judea, Galilea en Samaria konden de volgelingen van Jezus nu in vrede leven. Met hulp van de heilige Geest gingen er steeds meer mensen geloven. De kerk groeide, en alle gelovigen leefden zoals de Heer het wilde.” Handelingen 9:31 BGT